مکان‌یابی درمان بستر شهرستان بی‌بیمارستان خوب نیست! 01 مارس 2020

/پیگیری پروژه/
مکان‌یابی درمان بستر شهرستان بی‌بیمارستان خوب نیست!

رومشکان شهرستانی بی‌بیمارستان است و بر همین اساس مرکز درمان بستر ۳۲ تختخوابی کلنگ‌زنی شد. این مرکز با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد برکت احداث می‌شود و با توجه به شرایط شهرستان از اولویت‌های مهم بخش درمان است.

اقتصادی
چیزی یافت نشد !