تکذیب خبر مسدود شدن راه‌های منتهی به پلدختر 08 مارس 2020

تکذیب قرنطینه پلدختر
تکذیب خبر مسدود شدن راه‌های منتهی به پلدختر

فرماندار پلدختر خبر مسدود شدن راه‌های منتهی به این شهر را تکذیب کرد و گفت: با برپایی ایستگاه‌های سلامت، تمام ورودی و خروجی‌های شهر کنترل می‌شود.

علمی و پزشکی
چیزی یافت نشد !