ثبت پنج اثر تاریخی و طبیعی لرستان در فهرست آثار ملی 12 مارس 2020

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان
ثبت پنج اثر تاریخی و طبیعی لرستان در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: پنج اثر تاریخی و طبیعی این استان در فهرست آثار ملی ثبت می شوند.

فرهنگ و هنر
چیزی یافت نشد !