سارق احشام در چگنی به دام افتاد 11 مارس 2020

اخبار چگنی
سارق احشام در چگنی به دام افتاد

ایرنا - فرمانده انتظامی لرستان گفت: سارق احشام با اعتراف ۲۰ فقره سرقت در شهرستان چگنی به دام افتاد.

حوادث
چیزی یافت نشد !