بستری شدن ۲۹بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بروجرد 12 مارس 2020

اخبار بروجرد
بستری شدن ۲۹بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بروجرد

رییس شبکه بهداشت بروجرد گفت: هم اکنون ۲۹ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان آیت الله بروجردی بستری هستند که در صورت کنترل نشدن ورودی شهرستان این آمار افزایش می یابد.

۸ سفره خانه و یک خانه استیجاری در بروجرد پلمپ شد 11 مارس 2020

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد:
۸ سفره خانه و یک خانه استیجاری در بروجرد پلمپ شد

ورود به بروجرد و الشتر ممنوع شد 08 مارس 2020

کرونا در الشتر و بروجرد
ورود به بروجرد و الشتر ممنوع شد

علمی و پزشکی
چیزی یافت نشد !