نیروهای جهادگر تیپ ۲۴ سپاه بروجرد روزانه اماکن عمومی شهر را ضد عفونی می‌کنند 14 مارس 2020

فرمانده تیپ ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد
نیروهای جهادگر تیپ ۲۴ سپاه بروجرد روزانه اماکن عمومی شهر را ضد عفونی می‌کنند

فرمانده تیپ ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد گفت: نیروهای جهادگر تیپ ۲۴ سپاه بروجرد روزانه اماکن عمومی شهر را ضد عفونی و گندزدایی می‌کنند.

ورود به بروجرد و الشتر ممنوع شد 08 مارس 2020

کرونا در الشتر و بروجرد
ورود به بروجرد و الشتر ممنوع شد

سیاسی
چیزی یافت نشد !