خیر ازنایی اجاره ۹۰‌ مغازه‌اش را بخشید 12 مارس 2020

پرونده خبری
خیر ازنایی اجاره ۹۰‌ مغازه‌اش را بخشید

محمدتقی صالحی یکی از تولیدکنندگان و خیرین ازنایی است که در اقدامی نیک اجاره اسفندماه حدود 90 باب مغازه‌اش را بخشیده است.

ازنا
چیزی یافت نشد !