کرونا در تقابل با آداب و رسوم مردم لرستان 11 مارس 2020

پرونده خبری
کرونا در تقابل با آداب و رسوم مردم لرستان

خرم آباد - ایرنا - تقارن درگیری مردم ایران با بیماری کووید 19 و ایام پایانی سال ، تقابل هایی را ایجاد کرده که مردم چاره ای جز انتخاب معقول ترین گزینه و رهاشدن از برخی آداب و رسوم را ندارند.

اعطای گواهینامه رانندگی به اتباع خارجی دارای کارت آمایش 29 مارس 2018

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی خبر داد؛
اعطای گواهینامه رانندگی به اتباع خارجی دارای کارت آمایش

یادداشت
چیزی یافت نشد !