محمدتقی صالحی یکی از تولیدکنندگان و خیرین ازنایی است که در اقدامی نیک اجاره اسفندماه حدود 90 باب مغازه‌اش را بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از ازنا، این روزها و در هیاهوی شیوع کرونا ویروس مهمان ناخوانده که همه از آمدنش وحشت دارند،  خبرها خوب نیز به گوش می‌رسد.

خبر همدردی و انسان دوستی که در این آشفته بازار کرونا حسی خوب را به انسان منتقل می‌کند.

خبر از بخشش بزرگانی است که بی هیچ‌توقع و چشم‌داشتی و تنها به دلیل درک شرایط موجود در پویش بخشش از بزرگان است اقدامی خداپسندانه انجام داده‌اند.

محمدتقی صالحی یکی از تولیدکنندگان و خیرین ازنایی است که در اقدامی نیک اجاره اسفندماه حدود ۹۰ باب مغازه را بخشیده است.

وی که حاضر نشد مقابل دربین خبرنگار ما قرار بگیرد، افزود: نمی‌خواهم فیلم و عکسی از من در فضای مجازی منتشر شود زیرا هدف من از این کار تنها کمک به افرادی است که با هزار امید و آرزو کسب و کاری را به راه انداخته‌اند.

 

این خیر ازنایی اظهار کرد: من این کار را نه به خاطر اسم و رسم بلکه تنها بخاطر اینکه دینم‌ را در این شرایط سخت به مردم ادا کنم انجام داده‌ام، بنابراین و حداقل اسفند ماه مستأجران را از پرداخت  اجاره بها معاف  میکنم امیدوارم که خداوند بپذیرد.

صالحی گفت: در این موقعیت سخت و دشوار دوست دارم انسان‌ها ایستاده باشند و جلوی ورشکستگی آنها را بگیرم.

  • منبع خبر : خبرگذاری فارس